آزمون های هفتگی چه زمانی برکزار می گردد
سال دهم روزهای یک شنبه می باشد و سال یازدهم روزهای سه شنبه می باشد.
لینک کلاس های اسکای روم چه می باشد؟
لینک های کلاس ها در اسکای روم پایه دهم سعدی 1 https://www.skyroom.online/ch/itfarhang/sadiy1 سعدی 2 https://www.skyroom.online/ch/itfarhang/sadiy2 پایه یازدهم حافظ 1 https://www.skyroom.online/ch/itfarhang/havez1 حافظ 2 https://www.skyroom.online/ch/itfarhang/hafeze2 پایه دوازدهم علامه 1 https://www.skyroom.online/ch/itfarhang/alame1 علامه 2 https://www.skyroom.online/ch/itfarhang/alame2
ساعت شروع کلاس های آنلان ساعت چند می باشد؟
شروع کلاس ها ساعت 8.30 صبح می باشد.
چگونه وارد آزمون ها شوم؟
در قسمت سمت راست گرینه آزمون ها را بزنید
 
  
1 
  
 
صفحه 1 از 1